Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ihtiyacı ile paralel olarak “Diğer Sağlık Personeli Eğitimi” ne olan ihtiyaçta gün geçtikçe artmaktadır. Uzman Akademi’nin sunduğu Diğer Sağlık Personeli Eğitimini alan kişiler ÇSGB Bakanlık onaylı sertifika alarak İşyeri Hemşiresi olmaktadır. Diğer Sağlık Personeli , İşyeri Hekiminin ihtiyacı olduğu tüm durumlarda verdiği destekle iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılında açıkladığı rapora göre, iş kazalarının toplam sayısı 286 bin olarak açıklandı. Bu rakamların azaltılabilmesi için iş güvenliği ve sağlığı konusuna farkındalık oluşturmak, sektöre nitelikli mezunlar kazandırmak Uzman Akademi’nin temel misyonunu  oluşturmaktadır.

 

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve OSGB’lerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle ortaklaşa çalışan kişi “Diğer Sağlık Personeli” olarak adlandırılmaktadır. Yine bu kanun kapsamında, İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır.

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Diğer Sağlık Personeli, işyerlerinde iş sağlı ve güvenliği konusunda verilen hizmetlerde işyeri hekimine destek olmaktadır. Çalışanların sağlık işlerini yürütür, işe giriş sırasında ya da periyodik sağlık muayeneleri yapılırken yardım eder.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nedir?

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi, iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermek isteyenlerin alması gereken eğitimdir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitimi bitirerek, sertifika almak gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimini Kimler Alabilir?

Bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan bireyler, Diğer Sağlık Personeli Eğitimi alabilmektedir.

Eğitimin İçeriği

 1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 2. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
 4. Uygun İşe Yerleştirme
 5. Temel Hukuk ve İş Hukuku
 6. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
 8. İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
 9. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 10. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
 11. Psikososyal Risk Etmenleri
 12. Fiziksel Risk Etmenleri
 13. Kimyasal Risk Etmenleri
 14. Biyolojik Risk Etmenleri
 15. Ergonomi
 16. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
 17. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 18. İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
 19. İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
 20. İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
 21. İş Kazaları
 22. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
 23. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
 24. Toksikolojinin Temel İlkeleri
 25. İş Sağlığında Güncel Konular
 26. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 27. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
 28. İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
 29. İletişim Teknikleri
 30. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
 31. İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
 32. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
 33. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 34. Genel Değerlendirme ve Son Test

Eğitimin Süresi

45 Saat örgün eğitim

45 Saat uzaktan eğitim

Formu doldurun, Sizi Arayalım©2017 Yeni Uzman Akademi - Her Hakları Saklıdır.

Yukarı HEMEN İLETİŞİME GEÇ